Wat is Reiki?

(霊気)

puur kelly reiki
7 chakra's puur kelly

Reiki is een Japans woord voor Universele Levensenergie

Het woord Reiki bestaat uit twee lettergrepen; Rei, dat het kosmische, universele aspect van deze energie beschrijft, en Ki, de fundamentele levenskracht die stroomt en klopt in alles wat leeft.

Met deze levenskracht worden we geboren. We beginnen aan ons leven met een bepaalde hoeveelheid Ki en gaandeweg onze dagelijkse bezigheden verbruiken we die. Het is daarom belangrijk dat we dagelijks voor aanvulling van nieuwe energie zorgen. Als we voor langere tijd ons energieverbruik niet aanvullen, kunnen we lichamelijk of emotioneel ziek worden. Als onze voorraad aan levensenergie heel weinig is of zelfs bijna op, zijn we lichamelijk, emotioneel en geestelijk uitgeput en vaak veel geprikkelder, slechter gehumeurd en depressiever dan normaal. Van nature is iedereen in staat zichzelf en anderen deze universele energie te geven via de handen. Wanneer je ergens pijn hebt ben je geneigd om daar je handen op te leggen. Bij de geboorte zijn al je energiekanalen nog schoon en geopend. Door onverwerkte en soms pijnlijke levenservaringen, waarmee je uiteindelijk niet op de voor jou de juiste manier hebt leren omgaan, raken deze kanalen verstopt. Dit noemt men blokkades. De energie kan niet meer vrij stromen. Je kunt niet meer optimaal functioneren of je vermijdt bepaalde situaties. De blokkades kunnen zich ook uiten in je niet lekker voelen, minderwaardig voelen of lichamelijke klachten. Tijdens een Reikibehandeling worden de blokkades, die verhinderen dat de energie vrij doorstroomt en doorgegeven kan worden, uit de energiekanalen verwijderd. Reiki is een natuurlijke en eenvoudige heelmethode, die ons in staat stelt om meer levensenergie op te nemen. Reiki vitaliseert onze levenskracht en brengt de energieen in ons lichaam in balans.

Deze NATUURLIJKE helende energie stroomt door de handen van de Reiki-gever

Het opleggen van de handen kanaliseert de helende energie in het lichaam van de ontvanger. De Reiki-gever fungeert als kanaal, een doorgeefluik, van de universele levensenergie. Dit laatste betekent dat de gever zelf geen energie kwijtraakt, integendeel. De gever raakt eerst geladen en geeft dan de energie door. Je zou het kunnen vergelijken met een overstromende emmer water. Eerst raakt de emmer vol met water en daarna loopt het water over de rand. Je emmertje blijft dus altijd vol.

Ook is het zo dat je nooit energie van de ander kunt overnemen. Reiki is de energie die door je heen gaat en bij het behandelen van iemand anders altijd van je af stroomt. Reiki versterkt je immuunstysteem en helpt je lichaam ontgiften. Daarnaast ondersteunt het bij het loslaten van psychische en emotionele problemen.Door Reiki leer je jezelf weer te voelen en te luisteren naar je intuitie, naar wat goed voor je is en helpt je zodanig te gaan leven.

Voor veel mensen is Reiki daarom een krachtig hulpmiddel bij bewustwording en persoonlijke groei. Je kunt door het opleggen van je handen jezelf rust en ontspanning geven, jezelf genezen van bepaalde symptomen en kwalen. Chronische kwalen kunnen verdwijnen of je leert beter met deze kwalen om te gaan. Reiki is in eerste instantie voor jezelf bedoeld, maar je kunt ook door handoplegging een ondersteuning zijn voor anderen.

chakra foods puur kelly
puur kelly reiki rei ki
puur kelly reiki

Over Reiki

Hoe werkt Reiki?

Wanneer we gezond zijn, voelen we ons sterk, vitaal en levenslustig. We zijn in evenwicht, tevreden en in harmonie met onszelf. Wanneer we uit deze harmonie ‘vallen’ reageert ons lichaam daarom met een ziekte of een andere verstoring. Op een of andere manier hebben we onze energie laten ‘weglekken’ en zijn we zelf met een tekort komen te zitten. Voor veel mensen is het moeilijk om een zogenaamde ’time-out’ te nemen en daardoor weer hun energieniveau op op peil te brengen. Door een Reiki-(zelf)behandeling komt er weer nieuwe en extra energie beschikbaar voor het lichaam. Het lichaam kan dan met die extra energie aan het herstel beginnen. Reiki ontspant het lichaam en de geest en ondersteunt het zelfgenezend vermogen van degene die een Reiki-behandeling krijgt. Als we een schaafwond hebben of onszelf per ongeluk in onze vingers hebben gesneden dan komt er een korstje op de wond en onder dat korstje groeit weer nieuwe huid. Na korte tijd is de wond weer dicht. Ons lichaam heeft om de wond te laten helen geen hulp van buitenaf nodig gehad, het zelfgenezend vermogen van ons lichaam heeft hiervoor gezorgd. De ontvanger van Reiki bepaalt bewust of onbewust wat hij of zij met de energie doet. Wanneer iemand open staat voor het laten doorstromen van Ki (energie) door het hele wezen (het fysieke en emotionele lichaam), kan dat tot genezing, heling of acceptatie leiden. Er treedt altijd een bepaalde verbetering op en het leidt vaak tot een grotere bewustwording en verandering van inzichten, levensstijl en gewoonten. Het is voor een Reiki-behandeling ook niet nodig om een diagnose te stellen en dat is maar goed ook. Alleen een arts is daartoe bevoegd. Reiki kan andere heelmethodes ondersteunen. Als je medicijnen krijgt van je arts zullen deze beter hun werk doen, waardoor ze waarschijnlijk wat sneller afgebouwd kunnen worden. Dit moet je echter nooit op eigen houtje doen, maar altijd in overleg en op advies van je arts. Als je door welke reden dan ook in geestelijke nood geraakt bent en je wordt hierbij geholpen dan zul je sneller tot inzichten komen. Heb je je arm gebroken en deze wordt met Reiki behandeld dan zul je merken dat de breuk eerder geneest. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen waarbij Reiki heel goed ondersteunend kan werken.

Moet je geloven in Reiki voor resultaat?

Nee, je hoeft niet in Reiki te geloven om er resultaat mee te hebben. Reiki is een eenvoudige, gemakkelijke en goed werkende methode om energie over te dragen, ongrijpbaar, niet tastbaar of zichtbaar, in de meeste gevallen wel voelbaar. Reiki werkt toch wel, net zoals je niet aan het zelfgenezende vermogen van je lichaam hoeft denken om de schaafwond te laten genezen. Het helpt natuurlijk wel als je zelf ook graag beter wil worden. Je kunt jezelf afvragen dat wanneer er, soms na een aanvankelijke verbetering, weinig voortgang zit in de genezing, wat iemand voor baat heeft bij zijn of haar kwaal. Zou het kunnen zijn dat het voordeel van de kwaal opweegt tegen het voordeel van de genezing. Het zou kunnen dat iemand op een onbewust niveau niet wil genezen. Op zo’n moment zou je kunnen proberen door middel van voorzichtige vragen een bewustwordingsproces op gang te brengen. Reiki zal je daarbij helpen.

Kan iemand zich voor Reiki afsluiten?

Iemand kan zich inderdaad voor Reiki afsluiten. Als iemand erg sceptisch is of niet geholpen wil worden (en dit kan ook op onbewust niveau zijn) kan hij/zij de Reiki-overdracht tegenhouden. De gever merkt dit meestal aan het feit dat Reiki niet ‘loopt’door de handen. Meestal zal zo iemand zich niet aanmelden voor een Reiki-behandeling. Bij een behandeling kan het gebeuren dat Reiki in het begin niet ‘loopt’. Bijna altijd komt het na enkele minuten vanzelf op gang.

Kan iemand te veel Reiki krijgen?

Dit is niet mogelijk. Een teveel aan Reiki op een bepaalde plaats, gaat vanzelf naar een andere plaats of loopt weg uit het lichaam. Het kan wel zijn dat je tijdens een behandeling Reiki niet langer als prettig ervaart, dan kun je altijd de behandeling stoppen. Dit kan gebeuren met mensen die, om welke reden dan ook, hevig reageren op een behandeling. Als gever voel je zelf wanneer iemand voldoende Reiki heeft ontvangen; je hebt dan het gevoel te moeten stoppen of je handen ergens anders neer te leggen.

Wat kun je voelen tijdens een behandeling?

Reiki kan op verschillende manieren worden gevoeld. Dit kan bijvoorbeeld een gevoel van warmte zijn, een gloeiend gevoel, een gevoel van koude, tintelingen of de sensatie van stroming. De ontvanger kan zich heel ontspannen gaan voelen of juist heel energiek. Niets voelen is ook mogelijk, maar vaak komt er dan een reactie na afloop van de behandeling.

 

Wat zijn de effecten van Reiki?

Tijdens een behandeling stroomt Reiki door de gever (het Reiki-kanaal) naar een ontvanger en werkt op een groot aantal verschillende niveaus. Inspelend op de persoonlijke behoefte en wensen van de ontvanger brengt Reiki alle aspecten van het wezen van de ontvanger in harmonieus evenwicht. Reiki brengt onder andere de organen en klieren en hun functie in balans, heft blokkades op en laat onderdrukte gevoelens vrijkomen, bevordert het natuurlijk genezingsproces, richt zich naar de natuurlijke behoefte van de ontvanger, brengt de energieen in het lichaam in evenwicht, bevordert het zelfbewustzijn en mediteren, ontspant en vermindert stress, bevordert creativiteit, versterkt de levensenergie, verbetert de intuitie, behandelt zowel de symptomen als oorzaken van klachten, versterkt het immuunsysteem, verlicht pijn, voert gifstoffen af, etc.